awatar, teksty z lutego 2014 roku

17 tekstów z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest awa­tar.

Z Ar­chi­wum Mongolii

Na ste­pach Mon­go­lii Te­mudżyn
Od dziec­ka pił z dżin­nem dżin
Ćwicząc gier­ki przy grillu,
Aż tak kiedyś go spił,
Że wyg­rał w chińczy­ka pół Chin. 

limeryk
zebrał 9 fiszek • 28 lutego 2014, 19:03

Car Charles

Na arenę ig­rzysk w Soczi
Na ryd­wa­nie baśni wkroczył
Car - jak­by Char­les Chap­lin - 
Co mu żaden mudżahe­din
Nie pod­skoczył pros­to w oczy. 

limeryk
zebrał 16 fiszek • 27 lutego 2014, 10:53

Pi­loci na F-16

Pa­nika pow­stała w No­wym Mieście
Po dos­ta­wie F-16 na moście.
Gdy pi­loci la­tać chcieli w pościeli,
Straż zam­knęła me­neli
W stre­fie od­lotów po F-16. 

limeryk
zebrał 10 fiszek • 26 lutego 2014, 16:41

Olej Krakowski

Olej z pier­wsze­go tłumaczenia
Spa­liła Kra­kowian­ka Genia
Gdy wtłoczyła męża
Do ppoż. węża
Za noc­ne og­nia niedopatrzenia. 

limeryk
zebrał 13 fiszek • 25 lutego 2014, 18:29

Nieobyczaj­ność Krakusa

Kra­kus co chciał się spo­dobać Rosjance
Jął zakąszać kichą po pier­wszej szklance
Dos­tał nielicho w michę
Za lichą zagrychę
I nieobyczaj­ność już na pier­wszej randce. 

limeryk
zebrał 37 fiszek • 24 lutego 2014, 10:48

W Kra­kowie u Krawca

Coś widzimisię
Że two­ja su­kien­ka wi­si
Po­wie­działa Ma­man u kraw­ca do Wisi.
Gdy kra­wiec ba­dał od spo­du plisy
Ma­man widzi się, że coś pros­tu­je Wisię. 

limeryk
zebrał 6 fiszek • 22 lutego 2014, 13:16

Brak u Baraka

Ktoś puścił plotkę, że Obama
Jest cien­ki ja­ko amant.
Nie chodzi o po­lityczny skecz
Lub brak skan­da­lu-sex, lecz,
Że Ba­rak gru­bych cy­gar nie ma. 

limeryk
zebrał 10 fiszek • 20 lutego 2014, 13:04

Ha­zard w Puszczy

Je­lenie na ry­kowis­ku
Os­tro prały się po pysku
Łanie i Sa­ren­ki
Nucąc piosenki
Grały na wy­nik igrzysk. 

limeryk
zebrał 9 fiszek • 19 lutego 2014, 10:44

Gran­da w Pal­mo­wym Lesie

W La Pal­ma Lo­ve Las po gandzi
Poszedł w las palm pograndzić
Od go­ryla dos­tał w ryło
Więc szyb­ko się skończyło
Huśta­nie małpy na bungee. 

limeryk
zebrał 12 fiszek • 18 lutego 2014, 13:09

Lo­dy Ka­lip­so nad Wisłą

Próżno Pa­na cze­kał Argos;
Ody­sa za­wiodło cargo
Gdy zwiodła Kalipso
Na słyn­ne lo­dy nad Wisłą
I har­dco­rowy tre­ning figo-fago. 

limeryk
zebrał 7 fiszek • 17 lutego 2014, 10:00

awatar

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

awatar

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność