awatar, teksty z marca 2014 roku

18 tekstów z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest awa­tar.

Widzisz bracie

Widzisz bracie
źle jest gdy fra­jer sprze­da ci ba­jer wciśnie kit
kiedy żona płynie w mias­to nie jest git
ale naj­gorzej, naj­gorzej uwierz bracie
gdy za­kab­lu­je przy­jaciel

Widzisz Kudłaty
źle jest gdy tra­fisz na afisz i twarz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 31 marca 2014, 17:12

Trzeźwa Rzeźba

Z Le­ma Żyd Go­lema lepił;
Mi­mo iż dużo przy tym pił
Wyszedł z rzeźby
Duch całkiem trzeźwy
I Go za pi­jaństwo obił. 

limeryk
zebrał 13 fiszek • 28 marca 2014, 17:32

Sma­kowi­ty Spór

Ka­wał czar­nej czekolady
Wiódł swa­dy bez ogłady
Z białym se­rem brie,
Że ca­pem śmierdzi,
Moszcząc się w ser­cu rolady. 

limeryk
zebrał 14 fiszek • 27 marca 2014, 16:24

Zwycza­je U Bazyliszka

Zwycza­jem war­szaw­skiego Bazyliszka
Pod fi­kusem pęka niejed­na te­quili flaszka.
Prze­bieg­li urzędni­cy fiskusa
No­tują, kto bu­li za kak­tu­sa
Po­pijając urzędową w maskach. 

limeryk
zebrał 34 fiszki • 25 marca 2014, 13:04

Ogrody

Dzi­siaj śpiewam o ogrodzie
Gdy zielo­no pachną drzewa
Gdzieś tam kwit­nie młodość
Gdy wios­na dojrzewa

Dzi­siaj śpiewam o jabłoniach
Które pachną obietnicą
Jut­ro spadną z nich kwiaty
Jut­ro spadną owoce

Dzi­siaj kuszą skry­te
Ta­jem­nicą i rosą
Nie zbiera się spadów
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 91 fiszek • 24 marca 2014, 13:01

Balonik Warszawski

Lachy uszły z Pol­ski, z powietrzem
Zos­tały Laszki, niebiańsko piękne
I Herbert.

W Ryn­ku gwar wokół lodowiska
Pies przem­knął pod Ba­zyliszkiem
I Her­mes

Cień mknie scho­dami do Wisły
Po zgu­bione klucze do szczęścia
I gwiazdę.

La­tar­nia w ka­mien­nym zaułku
Ćmi kochan­kom sen­ne marzenia
I szansę

Na sgraf­fi­to po­wab­ne mie­szczki
Szy­kują się na bal maskowy
Et dancè.

Pod Zyg­muntem dziec­ku ba­lonik
Od­frunął i płynie wpław gwaru
Uśmie­chu wiosny

Har­mo­nia gra starą melodię
Za­pom­nianej jak świat Edit Piaf
Piosenki. 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 22 marca 2014, 12:55

Le­gen­da Dzi­kiego Zacho­du - Old Su­re Hand

In­dian­ka Śmigła Strzała
W Pew­nej Ręce się zakochała.
On starą strzałę mieć musiał,
Ona rękę, bo źle kuśkał.
May tak pi­sał w kul­to­wych annałach. 

limeryk
zebrał 12 fiszek • 21 marca 2014, 19:12

Le­gen­da Dzi­kiego Zacho­du 3

W or­to­dok­syjnym westernie
Wałachy kar­mi­li koszer­nie
Dwaj cha­sydzi
Bieg­li w Talmudzie.
Ko­nie po wałach biegły miernie. 

limeryk
zebrał 19 fiszek • 19 marca 2014, 13:13

Le­gen­da Dzi­kiego Zacho­du 2

Zna­ny ak­tor Gar­ry Cooper
Doj­rzał w pla­nie duży kuper;
Gdy puszył się w kasynie
Przy puszys­tej dziewczynie
Z piór go sku­bał jej mucho – krupier. 

limeryk
zebrał 17 fiszek • 18 marca 2014, 17:24

Galopada

Żył za­bawą do ut­ra­ty tchu
Te­quilą i trawą za dwóch
Z przesady
Galopady
Dziś tu­li korzon­ki mchu. 

limeryk
zebrał 53 fiszki • 17 marca 2014, 17:53

awatar

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

awatar

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność