awatar, limeryki

57 tekstów (li­mery­ki) – auto­rem jest awa­tar.

Pie­chur i Jeżyk

Pie­chur gdy wdepnął na minę – jeżyk,
W jed­nej chwi­li zęby wyszczerzył
Do os­tatniej fotki,
Jak­by wyg­rał w totku;
Po­machał nóżka­mi i już nie żył. 

limeryk
zebrał 39 fiszek • 21 maja 2014, 12:36

Wal­ka o Życie Jerzyka

Na Sy­berii żołnierz Jerzyk
Miał chwi­lowy je­lit nieżyt.
Kap­ral na brzucha bóle
Ap­li­kował śnieżne ku­le - 
Ku­li Jerzyk nie przeżył. 

limeryk
zebrał 43 fiszki • 17 maja 2014, 09:39

Po­ciąg do Gwadelupy

Wie­czo­rami do li­meryków mam pociąg.
Wsiadam i jadę korzys­tając z map i ściąg.
Miesiąc wcis­ka się w przedział
I zaw­sze, dokąd bym nie jechał
Przed Gwa­delupą sta­je pus­ty pociąg.

/Gwa­delu­pa – rze­ka wilków/ 

limeryk
zebrał 42 fiszki • 13 maja 2014, 15:06

Strachli­we Zderzenie

W Górnym Ty­becie jak
Ze strachu padł na wznak
I trząsł się jak osika
Aż czoło obsikał
Jak wpadł na Ma­de In Chi­na truck. 

limeryk
zebrał 41 fiszek • 12 maja 2014, 09:11

Dziur­ka w Czasie

W sa­nato­rium je­den rencista
Grając z eme­rytką Asią w wis­ta
Przez dziurkę w czasie
Chciał z Asią na basen
Lecz przysnął i dziur­ka przyschła. 

limeryk
zebrał 47 fiszek • 10 maja 2014, 09:08

Ku­rier Putina

Dziura­mi szwaj­car­skiego se­ra
Ku­rier Pu­tina się przedziera
Od Alp do Ber­na
Z nim psi­na wier­na
Zwąchać re­cep­turę Mil­ki Petit-Bera. 

limeryk
zebrał 48 fiszek • 7 maja 2014, 15:10

Mi­na z Uśmiechem

Sa­per gdy po­mylił minę z miną
Do ka­mery się wywinął
Bądźmy szczerzy
Z uśmie­chem końca ka­riery
Po­machał rączka­mi i zginął. 

limeryk
zebrał 62 fiszki • 6 maja 2014, 14:43

Wkurzo­ny Krakus

Kra­kus gdy był wkurzony
Mówił lar­wo do swej żony
Choć w pos­ta­ci ima­go
Znała lep­sze fi­go-fa­go;
Więc chy­ba źle był ułożony. 

limeryk
zebrał 62 fiszki • 30 kwietnia 2014, 13:15

Tu­rys­ta z Białegostoku

Tu­rys­ta ce­per z Białegos­to­ku,
Gdy zjeżdżał po Białki sto­ku
Na nu­tach mar­ki Cho­pin
Bo­kiem omi­jając kopę
Do źródła wpadł jak do rynsztoku. 

limeryk
zebrał 15 fiszek • 16 kwietnia 2014, 17:33

Gra Żuka

Tocząc się pus­ty­nią Banialuki
Żuki co duże miały w ba­ni luki
Grały do ba­ni w rzutki;
Czy rzut długi czy krótki
Żuków lot­ki le­ciały w kulki. 

limeryk
zebrał 12 fiszek • 11 kwietnia 2014, 18:01

awatar

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

awatar

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność