awatar, opowiadania

2 teksty (opo­wiada­nia) – auto­rem jest awa­tar.

Z Wędką w Nieznane

Dzi­siaj w no­cy przez bez­senność, moją rządzę poz­na­wania roz­grzał no­wy po­mysł.
Przyszło mi do głowy spraw­dzić na Styk­sie uro­ki wędko­wania.
Muszę się przy­goto­wać sta­ran­nie. Spraw­dzić wędki, żyłki, haczy­ki, gum­ki, muszki.
W przewodnikach [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 41 fiszek • 5 maja 2014, 13:01

Opowiadanie Nad Rozlewiskiem

W sta­rym do­mu, gdzie ciszę pogłębiał ty­kający star ze­gar
Lu­cia czy­tała opo­wiada­nie. Ja­kiś frag­ment wzruszył
młodą twarz ru­mieńcem i pochłonął cały wieczór.
Niedługo po tym opuściła dom nad rzeką. Doroślała.
Zmieniała szkoły pra­ce przyjaciół [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 19 fiszek • 23 kwietnia 2014, 17:06

awatar

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

awatar

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność