awatar, strona 2

74 teksty – auto­rem jest awa­tar.

Za piecem

Mi­jają po­ry roku
Wios­ny zmar­twychwstałe radośnie
La­ta spływów długą wierną rzeką
Z wiarą która po­dob­nie dojrzewa
Je­sienie wędrówek sta­rym la­sem gdzie
Ciszy strzegą puchacze i wier­ne drzewa
Aż na­dej­dzie długa zi­ma
Choć u Pa­na Bo­ga za piecem
Wypłaczesz w rękaw, że przedwcześnie. 

wiersz
zebrał 85 fiszek • 29 kwietnia 2014, 15:01

W ogrodach botanicznych

Za­kocha­ni, w miłości stra­ceni
To przez nich pięknieje świat ot tak
Ma­larze ma­lują piosen­ki na swetrze
Poeci nu­tami ści­gają świerszcze
Za­kocha­ni snują stro­fy ra­dos­nej udręki
Spy­taj­cie, a nie uwierzą uniesieni
Po­nad zaułki miej­skich cieni.
Że nie tak wysoko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 46 fiszek • 28 kwietnia 2014, 18:28

Opowiadanie Nad Rozlewiskiem

W sta­rym do­mu, gdzie ciszę pogłębiał ty­kający star ze­gar
Lu­cia czy­tała opo­wiada­nie. Ja­kiś frag­ment wzruszył
młodą twarz ru­mieńcem i pochłonął cały wieczór.
Niedługo po tym opuściła dom nad rzeką. Doroślała.
Zmieniała szkoły pra­ce przyjaciół [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 19 fiszek • 23 kwietnia 2014, 17:06

Ostatnie Źdźbło

Gdy już wy­niesiesz na po­deszwach
Os­ta­nie źdźbło ek­spres­ji Tatr i Bie­szczad
Gdy już tyl­ko z kreskówki pies i kot
Zos­taną do wie­czor­nych pie­szczot
Gdy za ok­nem słowik zak­wi­li nokturn
Od­dając się kru­kowi na ścierwo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 22 kwietnia 2014, 16:22

Na bezdrożach

Co do­radzić tym na bezdrożach
Tym co bez ce­lu okrętu żag­la i steru
Płyną gdzie pędzi wiatr co dnia
Za muzą w szkle chromą na dnie
Pieśń ryczy w zaułek drze­mie pan brat
I tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 61 fiszek • 18 kwietnia 2014, 17:26

Obrócone o 180º

Trzy Kariatydy
Pod­pierają rzym­skie pra­wa i sentencje
W zwo­jach to­gi płonie ciało
Więźniarek grec­kiego realizmu
Rzeźby, którym mówią
Że no­wy świat jak sta­ry
Jest płodną ko­bietą
Nic do­dać Nic ująć Nic więcej. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 17 kwietnia 2014, 10:19

Tu­rys­ta z Białegostoku

Tu­rys­ta ce­per z Białegos­to­ku,
Gdy zjeżdżał po Białki sto­ku
Na nu­tach mar­ki Cho­pin
Bo­kiem omi­jając kopę
Do źródła wpadł jak do rynsztoku. 

limeryk
zebrał 15 fiszek • 16 kwietnia 2014, 17:33

Czar­ny tu­lipan
boża sios­tra w og­rodzie
tnie białe róże 

haiku
zebrał 61 fiszek • 15 kwietnia 2014, 15:27

Gra Żuka

Tocząc się pus­ty­nią Banialuki
Żuki co duże miały w ba­ni luki
Grały do ba­ni w rzutki;
Czy rzut długi czy krótki
Żuków lot­ki le­ciały w kulki. 

limeryk
zebrał 12 fiszek • 11 kwietnia 2014, 18:01

Niewin­ność się po­pisu­je gdy skle­roza dopisuje. 

aforyzm
zebrał 33 fiszki • 10 kwietnia 2014, 15:26

awatar

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

awatar

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność