awatar, strona 3

74 teksty – auto­rem jest awa­tar.

Piąty żywioł

Tyl­ko ogień uga­si żywioły
Gdy roz­pa­li się źdźbło co cze­kało na pożar
Tańczą płomienie - go­nią pod wiatr i za wiatrem
Błys­ka­wice w nich bledną
Skwier­czą żałośnie deszcze.

Ra­dość z nicze­go za wszys­tko wy­pełnia
Spoj­rze­nie na wschód [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 9 kwietnia 2014, 15:19

Szu­mią Jodły Emigrantom

Szu­mią jodły zimą
A Ha­lina limuzyną
Od Jon­tka z Wysp
Co w kra­ju kisł
I za morza popłynął. 

limeryk
zebrał 21 fiszek • 8 kwietnia 2014, 18:06

Martwy żar

Cóż znaczy mo­ja sa­mot­ność jas­no określona
gdy tuż za ścianą, może dwiema
nocą śpią ra­zem ścianą rozdzieleni
mar­twych ty­siące światło zgaszone
tli się niena­wiść, żarzy obojętność
przy­biera niewier­na rze­ka w snach.

Słońce doj­rze­wa sny, roz­pa­la świt
ręka do­tyka chłód, tra­fia w nic
budzik dzwo­ni natrętny
w ty­siącach komór domowych.

Cóż znaczy mo­ja samotność
gdy dłoń do­tyka światło. 

wiersz
zebrał 67 fiszek • 4 kwietnia 2014, 10:56

Dra­mat Kota

Ko­kota w sta­nie Da­kota
Głaszcząc ko­ta - a kot chicho­tał -
Up­lotła ko­tu kok;
Więc kot wpadł w amok
I drąc z nią ko­ta się zachrobotał. 

limeryk
zebrał 25 fiszek • 3 kwietnia 2014, 10:50

Moja ulubiona książka

Mo­ja ulu­biona książka
nie ma skórza­nej oprawy
z wytłoczo­nym tytułem
nad ryn­gra­fem autora
nie ma re­cenzji, re­komen­dacji i ceny

Mo­ja ulu­biona książka
ma jedną czer­paną kartkę
dwie stro­ny jak łat­wo policzyć
na pier­wszej wier­sz – 
pre­zent od Boga
w którym tłumaczy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 2 kwietnia 2014, 14:33

Pejzaż

W tym do­mu jest cisza
I tyl­ko nad ra­nem
Wciąż słyszę podłogi
Gdy ściany przenikasz
Sze­leszczą zwiew­ne kroki

Przez ciszę przechodzisz
Skąd nie ma ot­wartych bram
Tu­taj mgła tłem pejzażu
Który wie­czność trwa

Wiem, że to tyl­ko mój sen
Nic więcej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 63 fiszki • 1 kwietnia 2014, 10:14

Widzisz bracie

Widzisz bracie
źle jest gdy fra­jer sprze­da ci ba­jer wciśnie kit
kiedy żona płynie w mias­to nie jest git
ale naj­gorzej, naj­gorzej uwierz bracie
gdy za­kab­lu­je przy­jaciel

Widzisz Kudłaty
źle jest gdy tra­fisz na afisz i twarz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 31 marca 2014, 17:12

Trzeźwa Rzeźba

Z Le­ma Żyd Go­lema lepił;
Mi­mo iż dużo przy tym pił
Wyszedł z rzeźby
Duch całkiem trzeźwy
I Go za pi­jaństwo obił. 

limeryk
zebrał 13 fiszek • 28 marca 2014, 17:32

Sma­kowi­ty Spór

Ka­wał czar­nej czekolady
Wiódł swa­dy bez ogłady
Z białym se­rem brie,
Że ca­pem śmierdzi,
Moszcząc się w ser­cu rolady. 

limeryk
zebrał 14 fiszek • 27 marca 2014, 16:24

Zwycza­je U Bazyliszka

Zwycza­jem war­szaw­skiego Bazyliszka
Pod fi­kusem pęka niejed­na te­quili flaszka.
Prze­bieg­li urzędni­cy fiskusa
No­tują, kto bu­li za kak­tu­sa
Po­pijając urzędową w maskach. 

limeryk
zebrał 34 fiszki • 25 marca 2014, 13:04

awatar

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

awatar

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność