awatar, strona 4

74 teksty – auto­rem jest awa­tar.

Ogrody

Dzi­siaj śpiewam o ogrodzie
Gdy zielo­no pachną drzewa
Gdzieś tam kwit­nie młodość
Gdy wios­na dojrzewa

Dzi­siaj śpiewam o jabłoniach
Które pachną obietnicą
Jut­ro spadną z nich kwiaty
Jut­ro spadną owoce

Dzi­siaj kuszą skry­te
Ta­jem­nicą i rosą
Nie zbiera się spadów
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 91 fiszek • 24 marca 2014, 13:01

Balonik Warszawski

Lachy uszły z Pol­ski, z powietrzem
Zos­tały Laszki, niebiańsko piękne
I Herbert.

W Ryn­ku gwar wokół lodowiska
Pies przem­knął pod Ba­zyliszkiem
I Her­mes

Cień mknie scho­dami do Wisły
Po zgu­bione klucze do szczęścia
I gwiazdę.

La­tar­nia w ka­mien­nym zaułku
Ćmi kochan­kom sen­ne marzenia
I szansę

Na sgraf­fi­to po­wab­ne mie­szczki
Szy­kują się na bal maskowy
Et dancè.

Pod Zyg­muntem dziec­ku ba­lonik
Od­frunął i płynie wpław gwaru
Uśmie­chu wiosny

Har­mo­nia gra starą melodię
Za­pom­nianej jak świat Edit Piaf
Piosenki. 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 22 marca 2014, 12:55

Le­gen­da Dzi­kiego Zacho­du - Old Su­re Hand

In­dian­ka Śmigła Strzała
W Pew­nej Ręce się zakochała.
On starą strzałę mieć musiał,
Ona rękę, bo źle kuśkał.
May tak pi­sał w kul­to­wych annałach. 

limeryk
zebrał 12 fiszek • 21 marca 2014, 19:12

Le­gen­da Dzi­kiego Zacho­du 3

W or­to­dok­syjnym westernie
Wałachy kar­mi­li koszer­nie
Dwaj cha­sydzi
Bieg­li w Talmudzie.
Ko­nie po wałach biegły miernie. 

limeryk
zebrał 19 fiszek • 19 marca 2014, 13:13

Le­gen­da Dzi­kiego Zacho­du 2

Zna­ny ak­tor Gar­ry Cooper
Doj­rzał w pla­nie duży kuper;
Gdy puszył się w kasynie
Przy puszys­tej dziewczynie
Z piór go sku­bał jej mucho – krupier. 

limeryk
zebrał 17 fiszek • 18 marca 2014, 17:24

Galopada

Żył za­bawą do ut­ra­ty tchu
Te­quilą i trawą za dwóch
Z przesady
Galopady
Dziś tu­li korzon­ki mchu. 

limeryk
zebrał 53 fiszki • 17 marca 2014, 17:53

Li­meryk nie liryczny

Nad Wartą, łoszę bez grosza
Pro­wadził sta­ry łoś, kloszard
Ryś, który trzy­mał wartę
Zro­bił z łosia tarte
I przejął łoszę do koszar. 

limeryk
zebrał 49 fiszek • 15 marca 2014, 13:03

Do­mowa Kura

Ku­ra z dużym kuspanem
Do­na co nie był Panem
Do do­mu skusiła.
A Don ją pod­du­sił
Na gęś przed podaniem. 

limeryk
zebrał 23 fiszki • 14 marca 2014, 18:43

Kra­kus Bo­hate­rem Narodowym

Kra­kus chciał zos­tać bo­hate­rem na­rodo­wym - 
Jak na­leży przyłożył pis­to­let do głowy.
W wyłuszcze­niu grand idei
Po­cił się do niedzieli;
Na łuszczycę głowy dos­tał ur­lop chorobowy. 

limeryk
zebrał 6 fiszek • 13 marca 2014, 16:33

His­to­ria Mu­zyka Krakowskiego

Kra­kow­ski mu­zyk słysząc organy
Zas­tygł pod płotem zasłuchany
I tak długo by trwał.
Lecz wraz ciepło zmarł
Za moc­no Cho­pinem rozgrzany. 

limeryk
zebrał 11 fiszek • 7 marca 2014, 14:25

awatar

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

awatar

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność