awatar, strona 5

74 teksty – auto­rem jest awa­tar.

Pęd Pendolino

Li jadąc ek­spre­sem pendolinii
Poczuł dużo pędu w pros­tej linii
Na trze­cim łuku
Było trochę huku
Po czym nie czuł jaz­dy do mogilni. 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 5 marca 2014, 15:18

Ter­ro­rys­ta na Kra­kow­skim Rynku

Po uczcie U Wie­rzyn­ka ziemianin z Ga­lic­ji
Dwa szwad­ro­ny pie­szej i kon­nej po­lic­ji
Strze­laniną na Kra­kow­skim Rynku
Trzy­mał w sztur­mo­wym or­dynku,
Aż zab­rakło mu ga­zowej amunicji. 

limeryk
zebrał 4 fiszki • 4 marca 2014, 15:07

Łyk Ka­wy dla Sawy

Kiedy Wars poz­nał Sawę
Chciał zap­ro­sić na kawę,
Lecz Tur­cy nie dowieźli!
Nie chcąc Sa­wy zeźlić,
Zap­ro­sił nad Wisłę, na trawę. 

limeryk
zebrał 11 fiszek • 3 marca 2014, 14:45

Mus­ka­nie Pałki w Soczi

Bia­thlo­nis­tkę, gdy szczer­binkę z muszką
Zgrała, w szcze­linkę śnieżek musnął
Puszek niewiel­ki
Z mglis­tej kro­pel­ki
A jed­nak złoty me­dal wy­padł z łuską. 

limeryk
zebrał 11 fiszek • 1 marca 2014, 10:26

Z Ar­chi­wum Mongolii

Na ste­pach Mon­go­lii Te­mudżyn
Od dziec­ka pił z dżin­nem dżin
Ćwicząc gier­ki przy grillu,
Aż tak kiedyś go spił,
Że wyg­rał w chińczy­ka pół Chin. 

limeryk
zebrał 9 fiszek • 28 lutego 2014, 19:03

Car Charles

Na arenę ig­rzysk w Soczi
Na ryd­wa­nie baśni wkroczył
Car - jak­by Char­les Chap­lin - 
Co mu żaden mudżahe­din
Nie pod­skoczył pros­to w oczy. 

limeryk
zebrał 16 fiszek • 27 lutego 2014, 10:53

Pi­loci na F-16

Pa­nika pow­stała w No­wym Mieście
Po dos­ta­wie F-16 na moście.
Gdy pi­loci la­tać chcieli w pościeli,
Straż zam­knęła me­neli
W stre­fie od­lotów po F-16. 

limeryk
zebrał 10 fiszek • 26 lutego 2014, 16:41

Olej Krakowski

Olej z pier­wsze­go tłumaczenia
Spa­liła Kra­kowian­ka Genia
Gdy wtłoczyła męża
Do ppoż. węża
Za noc­ne og­nia niedopatrzenia. 

limeryk
zebrał 13 fiszek • 25 lutego 2014, 18:29

Nieobyczaj­ność Krakusa

Kra­kus co chciał się spo­dobać Rosjance
Jął zakąszać kichą po pier­wszej szklance
Dos­tał nielicho w michę
Za lichą zagrychę
I nieobyczaj­ność już na pier­wszej randce. 

limeryk
zebrał 37 fiszek • 24 lutego 2014, 10:48

W Kra­kowie u Krawca

Coś widzimisię
Że two­ja su­kien­ka wi­si
Po­wie­działa Ma­man u kraw­ca do Wisi.
Gdy kra­wiec ba­dał od spo­du plisy
Ma­man widzi się, że coś pros­tu­je Wisię. 

limeryk
zebrał 6 fiszek • 22 lutego 2014, 13:16

awatar

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

awatar

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność