awatar, ulubione teksty

4389 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Jeśli chodzi o cza­sy w których przyszedł Je­zus, nic się w za­sadzie nie zmieniło... na­dal są kapłani, fa­ryzeu­sze, ucze­ni w piśmie, przed­sta­wiciele władzy, ju­dasze... i ci skrom­ni, ubodzy, ciężko pra­cujący ludzie, którzy w niego uwie­rzy­li i za nim poszli... 

aforyzm • wczoraj, 05:35

Po­lako­wi nie dogodzisz...
-że zim­no w zimie
-że upał w lecie
-że je­sienią deszcze
-wiosną, że la­ta ni ma jeszcze....
I tak we okrągło.

Dla­tego jes­tem z Rosji. 

myśl • 29 maja 2018, 20:39

Któś

Pe­wien gość ze Toronta
Po­noć miał multikonta
Dob­rze zna­ta dok­to­ra...
Bo on ma­de in Poland. 

fraszka • 2 maja 2018, 19:43

Gdzie je Paladin? 

myśl • 28 kwietnia 2018, 20:49

Jak­by wlały litr Bur­bo­na bym westąpił do zakona. 

myśl • 17 kwietnia 2018, 13:31

O wołowi­no! Ot­wieram wino! 

myśl • 31 marca 2018, 23:57

13.

To wie­czo­rami, naj­wcześniej późny­mi, myśli mają niep­rzy­jem­ne zwycza­je układać się w czar­ne scenariusze.
Błądzi­my ich ko­rytarza­mi, ot­wierając ko­lej­ne, przy­pad­ko­we drzwi, które nie wie­dzieć dlacze­go nie mają zamków.
W ta­kie wie­czo­ry przys­tojny pan świt nie [...] — czytaj całość

dziennik • 26 marca 2018, 23:42

Księża niech pil­nu­jo sutanny! 

myśl • 23 marca 2018, 23:00

Byle tak.

W po­korze dnia
bled­nie ra­dość poranka
smętne­go chłopca
z kroplą snu na powiekach

Smu­tek sa­mot­nej nocy
przyw­dział garnitur
z kwiatów i łez
ut­ka­nych westchnieniem

Przy­tul mnie do serca
ciche­go wariata
spraw nieistotnych
w sen­nych marzeniach

Z na­dejściem księżyca
dorósł chłopiec
zgu­biony w świecie
miłości do ciebie. 

wiersz • 21 marca 2018, 23:16

12.

Wyczekany,
Spot­kałam Cię całkiem nie przy­pad­kiem. Cho­ciaż boję się, że mo­je wy­bory nig­dy nie pod­su­wają pros­tych roz­wiązań. Cho­ciaż boję się, bo nie znam się na ludziach. Cho­ciaż boję się ko­lej­nych chwil, w których [...] — czytaj całość

dziennik • 20 marca 2018, 19:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Anvaine